Proškolení pracovníků.

Nové trendy v nátěrových systémech. Aplikace nátěrů za pomoci stříkací techniky airless. Správná příprava povrchu.