Průmyslové nátěry Olomouc

PRŮMYSLOVÉ NÁTĚRY OLOMOUC

Průmyslové a protipožární nátěry

Specializujeme se na aplikaci nátěrových hmot. K aplikaci používáme převážně vysokotlaká stříkací zařízení airless. Za pomoci těch nejkvalitnějších nátěrových systémů a perfektní přípravy povrchů dosahují nátěry životností nad 15 let dle ČSN ISO 12944. Zajišťujeme komplexní antikorozní ochranu, která zahrnuje otryskání starých nátěrů, důkladnou přípravu povrchu a aplikaci nového nátěrového systému. Používáme speciální systém pískování, který snižuje prašnost až o 95% oproti klasickému tryskání. Můžeme tak pracovat i v provozech, kde se klade důraz na omezení prašnosti. Jsme držiteli veškerých certifikačních listů, které nás opravňují aplikovat protipožární nátěry. Po dokončení prací vystavíme certifikační listy, garanční listy a protokol o měření tloušťky, který zaručuje, že protipožární nátěr splňuje patřičnou požární odolnost.
Působím především ve městech Olomouc, Brno, Prostějov, Přerov a okolí. Zakázky většího rozsahu realizujeme po celé České Republice.
Shopping Basket