Výškové práce - revize materiálu

Revize horolezecké techniky

S nástupem nového roku jsme provedli pravidelnou revizi horolezecké techniky tak,
aby odpovídala všem bezpečnostním směrnicím a požadavkům pro práce ve výškách.

Výškové práce Olomouc