Olomouc

Proškolení pracovníků

Práce s žíravinami. Ochranné bezpečnostní pomůcky. Ekologická likvidace.
První pomoc při potřísnění.