Zpracování osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti VPM solutions s.r.o., se sídlem Zamykalova 259/7, Lazce, 779 00 Olomouc, IČ: 29356369, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, C 54729, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: jména o příjmení, e-mail, telefonní číslo.
Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat pro marketingové účely. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti:
VPM solutions s.r.o., Zamykalova 259/7, Lazce, 779 00 Olomouc
Tel.: +420 731 102 923
E-mail: VPMS@email.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
vzít souhlas kdykoliv zpět,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.