Nátěry ocelových konstrukcí Olomouc

„Obnovte vzhled a prodlužte životnost Vašich konstrukcí – poptávka na jedno kliknutí“

Nátěry ocelových konstrukcí

Specializujeme se na nátěry ocelových konstrukcí a speciální aplikace nátěrových hmot.

K aplikaci používáme převážně vysokotlaká stříkací zařízení airless. Za pomoci těch nejkvalitnějších nátěrových systémů a perfektní přípravy povrchů dosahují nátěry životností nad 15 let dle ČSN ISO 12944.

Zajišťujeme komplexní antikorozní ochranu, která zahrnuje otryskání starých nátěrů, důkladnou přípravu povrchu a aplikaci nového nátěrového systému. Používáme speciální systém pískování, který snižuje prašnost až o 95% oproti klasickému tryskání. Můžeme tak pracovat i v provozech, kde se klade důraz na omezení prašnosti.

Jsme držiteli veškerých certifikačních listů, které nás opravňují aplikovat protipožární nátěry. Po dokončení prací vystavíme certifikační listy, garanční listy a protokol o měření tloušťky, který zaručuje, že protipožární nátěr splňuje patřičnou požární odolnost.

– Nátěry ocelových konstrukcí, nádrží a sil, střech a fasád průmyslových objektů
– Protipožární nátěry

Nejdůležitějším předpokladem aplikace kvalitního nátěru je příprava povrchu. Neexistuje žádná nátěrová hmota, která by přilnula a kvalitně chránila povrch, který nebyl patřičným způsobem připraven.

Povrch musí být zbaven veškerých nečistot a mastnot. Pokud je povrch mastný je nejdůležitějším předpokladem mastnotu odstranit. Používáme speciální odmašťovače a horkovodní vysokotlaké čističe. Po aplikaci odmašťovače je potřeba jej nechat  působit a následně omýt pod vysokým průtokem horké vody pod vysokým tlakem. Následně odmašťovač důkladně smýt.

Pokud jsou na povrchu nesoudržné zbytky starých nátěrů, je potřeba je odstranit zbroušením nebo otryskáním. Zbytky nátěrů musí být zbroušeny tak, aby na povrchu nezůstaly žádné ostré hrany. Zkorodované části ocelových konstrukcí je nutno otryskat nebo ošetřit speciálním pasivátorem koroze, který nedovolí korozi pod nátěrem dále pracovat.

Po splnění těchto podmínek je možno nanášet antikorozní nátěry. Ideálním způsobem je vysokotlaké stříkáni. Naneseme tak mnohem větší a rovnoměrnější vrstvy nátěrové hmoty než při klasickém nátěru.

Aplikujeme převážně průmyslové barvy značek Jotun a Hempel.

Působíme především ve městech Olomouc, Prostějov, Přerov, Litovel, Mohelnice, Uničov, Šternberk, Brno, Zlín, Ostrava a okolí.
Zakázky většího rozsahu realizujeme po celé České republice.

Cenová nabídka zdarma

Kontakt

Kde nás najdete

Telefon na nás

Email na nás

Můžete nás sledovat i na Facebooku.