Protipožární nátěry - Olomouc

PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY OLOMOUC

Mezi základní užitné parametry každé stavby patří požární odolnost, Aplikujeme-li protipožární nátěr, značně prodloužíme odolnost konstrukce Vaší stavby při požáru. Protipožární nátěry aplikujeme na ocelové, dřevěné a betonové konstrukce. Jsme držiteli certifikátů k nanášení protipožárních nátěrů od 15 do 180 minut požární odolnosti.  Po dokončení prací vystavíme certifikační listy, garanční listy a protokol o měření tloušťky, který garantuje, že protipožární nátěr splňuje patřičnou odolnost.

PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY K OCHRANĚ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Používáme vypěňovací vodou ředitelný protipožární nátěr, který je určen k ochraně ocelových konstrukcí před žárem na dobu 15 až 90 minut. Protipožární nátěr je bílý a lze na něj dále nanášet vrchní lak odstínů dle vzorníků RAL.

PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

K ochraně dřevěných konstrukcí používáme transparentní vypěňovací nátěr, který snižuje index šíření plamene po konstrukci. Tento protipožární nátěr značně zvyšuje požární odolnost dřevěných konstrukcí.

PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚRY K OCHRANĚ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Protipožární nátěr se doporučuje aplikovat na betonové konstrukce starší 2 let z důvodů dokonalého vyzrání a proschnutí betonu. Požární odolnost betonové konstrukce se zvyšuje v rozsahu 45 až 180 minut.

PROTIPOŽÁŔNÍ NÁTĚRY OLOMOUC

Protipožární nátěry aplikujeme převážně metodou vysokotlakého bezvzduchového (airless) stříkáni, jsme tak většinou schopni nanést požadovanou tloušťku v jedné vrstvě. Oproti tomu v případě ruční aplikace je zapotřebí cca. 3 vrstev, doba provedení práce se tak značně prodlužuje.

Aplikaci stříkáním provádíme i v halách, kde je již namontován obvodový plášť. Ve většině případů jsme schopni plášť ochránit speciálními krycími foliemi a konstrukci nastříkat, aniž bychom potřísnili plášť či podlahu.

Protipožární nátěry realizujeme především ve městech Olomouc, Prostějov, Přerov a okolí.
Zakázky většího rozsahu realizujeme po celé České Republice.

Máte zájem o naše služby?

Ozvěte se nám prostřednictvím našeho speciálního formuláře.